header picture

Тероар

Землището на село Овчарово е разположено в подножието на североизточните склонове на Преславската планина. Релефът е предимно нискохълмист и равнинен. Нашите лозови насаждения заемат терен с наклон 1 - 3 ° със североизточна експозиция и надморска височина 320 - 335 м. Почвите в масивите са образувани върху карбонатни, песъкливо - глинести материали.

 

В климатично отношение землището на село Овчарово попада в климатичния район на Предбалканските хълмисто-ридови земи от Северобългарската умерено-континентална климатична област на Европейската континентална (умерена) климатична област.

 

Най-топлите месеци са юли и август, а най-ниските средномесечни температури са през месец януари (-1,1 °C). Средната температура в края на месец май - 15,6 °C е над необходимия минимум (14 °C) за нормалното протичане на цъфтежа и оплождането на лозята.

 

С разработването на лозята е ангажиран френският енолог Пол Борд (Paul Bordes). След обстойно запознаване със специфичния климат и вкуса на почвата той определя за най-подходящи и обещаващи сортовите култури Каберне Фран (Cabernet Franc), Каберне Совиньон (Cabernet Sauvignon), Пино Ноар (Pinot Noir), Мерло (Merlot), Шардоне (Chardonnay) и Совиньон Блан (Sauvignon Blanc). И се оказва прав - насажденията, доставени през 2009 г. от френския лидер сред производителите на посадъчен материал, Пепиние витикол Мерсие (Pépinières viticoles Mercier), се захващат и развиват отлично на тази земя с древна история, уникални условия и обещаващо бъдеще.

 

Доброто вино е интелектуално постижение

Французите казват, че ако едно вино е добро, то няма нужда от обяснения. За да стане добро, виното има нужда от качествена технология и доказан опит в производството му. Реколтата на Каберне Фран от 2013 г. е успешен резултат от съчетаването на местните винарски традиции със съвременните технологии.

 

Засаждането с лазерна садачна машина и подкрепянето с метална опорна конструкция дава възможност лозичките да се обработват изключително прецизно, a гроздовете да узряват равномерно. За тях се грижат местни специалисти, които стриктно спазват технологиите и ги съобразяват с индивидуалните условия на тероара (terroir), които добре познават. При пролетната резитба те намаляват наполовина гроздовете и осигуряват ефективен растеж на сорта. Ето защо в зърната на добиваните 4 тона/хектар (40% от нормалния добив при всички култивирани винифери) е вложено всичко полезно за вкуса и качеството им.
 

Енолог

 

Пол Борд - специалист по въпросите на виноделиетоПол Борд е специалист по въпросите на виноделието, енологията и управлява виноделчески имения във Франция и Португалия.

Понастоящем е директор на виноделческо имение и конезавод «Шато де Малре» (Сhâteau de Malleret).

Консултира "Шато де Берже" от създаването му през 2009 г. Под негово ръководство, вината на "Шато де Берже" печелят два златни и един сребърен медал на "Concours Mondial de Bruxelles".